Durable agriculture

Duurzame Landbouw

Situatieschets

Khajuraho ligt in een landbouwstreek, op het noordelijk deel van het Deccanplateau, en maakt deel uit van het historische Bundelkhand. Dit was steeds een ruig, bebost gebied. Pas in de late 19de eeuw – onder Britse invloed – leidde overkapping voor commerciële doeleinden tot een lichte verwoestijning van het gebied.

agriculture

Als onherbergzaam, achtergebleven landbouwgebied is de “Groene Revolutie” uit de jaren’50 (de inbreng van chemische meststoffen en pesticiden) voor een groot stuk aan Khajuraho voorbij gegaan. Nochtans verbouwt het overgrote deel van de landbouwers marktgewassen, voor de nationale markt.

agriculture

Hier en daar vinden we nog oases van zelfredzame, autonome boerderijen. Dit gaf ons de mogelijkheid om aan te knopen bij de duurzame traditionele landbouw. De restauratie van de Verloren Tuinen houdt ook in dat in deze tuinen trainingen worden gegeven aan de lokale boeren in conservation agriculture, agro-forestry (in nauwe samenwerking met Navdanya).

Partners