Durable agriculture

Duurzame Landbouw

Agro-forestry

agriculture

Het inzetten van bomen op een landbouwbedrijf is bekend als “agro-forestry”. In een streek als Khajuraho, op dezelfde breedtegraad als de sahara, is de zon genadeloos. Bomen zijn noodzakelijk om schaduw te verschaffen aan de groenteteelt. En de bomen leveren zelf ook vruchten, noten, veevoer en hout. We zien deze methode in Bundelkhand hier en daar nog in traditionele landbouwbedrijfjes. Het blijkt ook dat deze boerderijen minder last hebben van de droogte, dat de waterspiegel in de waterputten veel hoger is dan in het omliggende land.
In Rani Bagh onderzoeken we welke bomen best geschikt zijn voor agro-forestry.

Partners