Library

Nieuws

Archief

2005-07-19

Voorzitter INTACH op bezoek in België

Resultaat : Mogelijke samenwerking met de Stad Leuven. Mogelijke uitwisseling met Antwerpse Academie.

De voorzitter van INTACH, dhr. S.K. Misra, maakte van zijn verblijf in London gebruik om ook onze afdeling te bezoeken. Hij werd door dhr. Louis Tobback, burgemeester van Leuven, ontvangen op het stadhuis van Leuven.

Eind juni kreeg INTACH België het bezoek van LK Gupta, die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het geheel van de afdelingen. En enkele weken later volgde het bezoek van de voorzitter, S.K. Misra, zelf. Dhr. S.K. Misra, voormalig eerste secretaris van de Eerste Minister van India, leidt sinds twee jaar INTACH. Hij was in London om de heropstart van de afdeling INTACH-UK te begeleiden, en om een belangrijk nieuw project in Pantyala (Punjab) voor te stellen in het Nehru Center. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook de Belgische afdeling te bezoeken. Op zaterdag 16 juli werd hij ontvangen op het Stadhuis van Leuven door dhr. Louis Tobback en Schepen van Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking, Mevr. Denise Vandevoort. Voor INTACH België waren ook Geert Robberechts, V. Rajagopal en Johan D'Hulster (Akelei) aanwezig. Het resultaat van dit gesprek : de Stad Leuven onderzoekt met welk project INTACH gesteund kan worden. Op zondag 17 juli werd dhr. S.K. Misra ontvangen door dhr. Jan Van Alphen, directeur van het Etnografisch Museum (Antwerpen). Dhr. Van Alphen had - samen met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel) - reeds principieel toegezegd om de "Verloren Tuinen van Khajuraho" te steunen. Nu wordt tevens onderzocht in welke mate studenten van de restauratie-afdeling van de Academie van Antwerpen stage zouden kunnen lopen in de 12 restauratie-centra die INTACH in India onder haar hoede heeft.

Partners