Library

Nieuws

Archief

2006-04-20

We beginnen!

Pateriya ka Bagh komt als eerste aan de beurt

Tijdens het paasweekend werd het contract tussen Shobita Punja (INTACH) en Dr. Pateriya getekend.

De ondertekening werd bezegeld met een puja, d.i. een korte gebedsdienst, in de tuin zelf. Architect Ameet Babbar is druk doende om een team samen te stellen om nog voor de komst van de moesson in juli een eerste voorbereidende opgravingscampagne te kunnen uitvoeren. Pateriya ka Bagh wordt ook instrumenteel in het kader van de grotere INTACH studie voor de duurzame ontwikkeling van de Khajuraho-regio : In de eerstkomende weken wordt een deel van de tuin ingericht als kwekerij voor inlandse bomen, die dan kunnen uitgeplant worden langs de straten.

Partners